logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

Szkoły bezpłatne ! Zapraszamy! 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Szkoła umożliwia zdobycie średniego wykształcenia i matury.

  Perspektywy zawodowe - praca
  absolwent może kontynuować dalszą naukę w szkole policealnej lub na wybranym przez siebie kierunku studiów wyższych. Ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ubiegać się o tytuł mistrza lub podjąć pracę.

 

SZKOŁY POLICEALNE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH
 •     TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH   - 2-letnia  NOWOŚĆ !kosmetyczka
                                          Zapraszamy również OSOBY PEŁNOLETNIE na
               KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodzie technik usług kosmetycznych

                                                Kursy trwają tylko 1 rok !


Wykonywanie zabiegów kosmetyki twarzy

      Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 

 

 

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  - 2-letnia 
  Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej. 
 • Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako: główny księgowy, specjalista w dziale księgowości, specjalista ds. controlingu, pracownik różnych szczebli w urzędach państwowych, doradca podatkowy, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, specjalista ds. kosztów, specjalista ds. należności.

 • TECHNIK ADMINISTRACJI   - 2-letnia 
  Kształcenia w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych itp.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie: w administracji rządowej; w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy.

ZAWODY MEDYCZNE

DSC06153

 

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA - 2 letnia

  Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

  Zadania zawodowe:

  • diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych
  • organizowanie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
  • planowanie i organizowanie wszystkich typów zabaw
  • planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u dzieci
  • kształtowanie u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka

zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy

DSCN4829

 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2 letnia
  Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Szkoła przygotowuje do pracy w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie i wszystkich instytucjach opiekuńczych - nie tylko w Polsce a także w krajach Unii Europejskiej.

 

 • OPIEKUN MEDYCZNY - roczna
  Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny przygotowuje Cię do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielne o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej w podtrzymywaniu aktywności społecznej, do zwiększania samodzielności życiowej, wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych, popularyzowanie zachowań zdrowotnych w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej itp.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę: jako asystent pielęgniarki w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, jako opiekun
  medyczny w placówkach pomocy społecznej i mieszkaniach prywatnych

 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - roczna

Zadania zawodowe:

  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
  • przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych
  • współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
  • rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym
  • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterka stomatologicznego, szczypczyków, zgłębników, lamp doustnych
  • wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych
  • prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych

 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA   (2 - letnia) - NOWOŚĆ !

 

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 • uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny
 • wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych)
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 • prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych
 • obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej
 • prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się
 • współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami

Perspektywy zawodowe - praca

Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.

 

TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego.

Perspektywy zawodowe - praca
Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriachprzychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, domach opieki społecznej

 

  DSC06154

 

 

 

 


 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

w zawodzie:

 

 • TECHNIK EKONOMISTA:

- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

- Prowadzenie rachunkowości.

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

 • TECHNIK HANDLOWIEC:

- Prowadzenie sprzedaży,

- Prowadzenie działalności handlowej.

 

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

- Sporządzanie potraw i napojów,

- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

       - Wykonywanie zabiegów kosmetyki twarzy

-  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

Nauka w szkole jest bezpłatna!

ZAPRASZAMY !