logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

W ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2; współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS, w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie w roku 2019 zostały zrealizowane następujące formy wsparcia:

 1. Pomoc stypendialna:
  18 uczniów/stypendystów otrzymała pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kwocie 600 zł miesięcznie.
 2. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (kursy i szkolenia)
  W ramach tej formy wsparcia, został zorganizowany kurs:
  1. kurs prawa jazdy kat. B - liczba uczestników – 20 osób,
   SPR2019 1
  2. kurs kosmetyczki z elementami wizażu – 40 osób,
  3. kurs zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem – 40 osób,
  4. kurs kadry i płace z wykorzystaniem komputera – 10 osób,
   SPR2019 2
  5. kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych – 25 osób,
  6. kurs operatora wózków widłowych - 24 osoby.
  7. kurs barmański I stopnia – 32 osoby
   SPR2019 3
   
  dodatkowe kwalifikacje w roku 2019 zdobyło 191 osób.
 3. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z:
  1. przedmiotów ekonomicznych - 2  grupa  - liczba osób – 27osób,
  2. przedmiotów logistycznych – 1 grupa – 14 osób,
  3. języka obcego zawodowego- języka angielskiego- 27 osób
 • Działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej
   
  W ramach tego obszaru odbyły się spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym stypendystów/uczniów, którzy otrzymali pomoc stypendialną.
   
  Celem prowadzonych zajęć było wsparcie stypendysty poprzez:
  • pomoc w opracowaniu i realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU);
  • udzielanie pomocy merytorycznej w pracy edukacyjnej stypendysty;
  • pomoc w wykorzystaniu stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne, monitoring jego osiągnięć edukacyjnych poprzez nadzorowanie sporządzania sprawozdania okresowego i końcowego, uwzględniającego postępy w realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (IPREU)
 • Zakup środków trwałych
   
  Szkoła została doposażona w (środki trwałe):
  • 30 zestawów komputerowych (stacja, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem MS Office, systemem Windows oraz programem antywirusowym
   SPR2019 4
  • 15 laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office, systemem Windows oraz programem antywirusowym.
   SPR2019 5
  • pracownię językową,
   SPR2019 6
  • kasy fiskalne, drukarki etykiet, GPS, rzutniki i ekrany
   SPR2019 7
   SPR2019 8
  • Zestaw mebli, regały:
   1. krzesła – 56 szt.
   2. ławki  jednoosobowe – 50 szt.
   3. wózek na laptopy – 1 szt.
    SPR2019 9
   4. tablica biała magnetyczna – tryptyk – 2 szt.
   5. szafa metalowa – 2 szt.
   6. łóżko kosmetyczne – 1 szt.
    SPR2019 10
   7. taboret kosmetyczny &ndash szt. 1