logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża
Szkola CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
W MIECHOWIE

Adres strony internetowej CKZ: http://ckz.miechow.edu.pl/index.html

W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie realizowany jest projekt "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2., z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez zapewnienie im warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w formach pozaszkolnych:
  • kurs prawa jazdy kat. B
  • kurs barmański i stopnia,
  • kurs operatora wózków widłowych,
  • kurs kosmetyczny z elementami wizażu,
  • kurs grafiki komputerowej,
  • kurs kelnerski,
  • kurs cukierniczy,
  • kurs cyfrowej obróbki zdjęć,
  • kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:
  • matematyki,
  • języka obcego - języka angielskiego
 3. Działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej;
 4. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami - staż u pracodawców;
 5. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 6. Rozwój kompetencji zawodowych kadry,
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
  • Kółko fotograficzne,
  • Kółko tworzenia stron internetowych,
  • Kółko inżynieryjnych pomiarów geodezyjnych.
 8. Modernizacja sal i pomieszczeń
 9. Zakup środków trwałych.
 10. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają w 1 egzemplarzu:

  formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 3 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  oświadczenie o niepełnosprawności - załącznik nr 4 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  zakres danych osobowych do systemu SL2014 - załącznik nr 5. Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word