logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

Informacja

Odbiór wyników z egzaminu maturalnego - termin poprawkowy - odbędzie się w dniu 10.09.2021 r. od godz. 10:00 w budynku szkoły przy ul. Racławickiej 23.


Harmonogram wydawania świadectw maturalnych oraz informacji o wynikach egzaminu


UWAGA!

  • Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminu z@nbsp;danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.). Egzamin odbywa się w szkole wyznaczonej przez Dyrektora OKE w Krakowie.
  • Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym (załącznik 6). Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, np. zaświadczenie lekarskie.
  • Prawo do egzaminu dodatkowego przysługuje z jednego lub kilku przedmiotów.

Załącznik nr 6


Wytyczne sanitarne dla zdających, którzy będą przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 roku

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Matura próbna