logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża
BIEŻĄCE INFORMACJE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DO SZKOŁY POLICEALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE


Sesję egzaminacyjną w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie ustala się od 4 do 12 czerwca 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna słuchaczy kończących szkołę i promująca słuchaczy na semestr programowo wyższy planowana jest 18 czerwca 2021 r.


HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - SEMESTR WIOSENNY


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie   30.11.2020r.

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informacja o zajęciach praktycznych  w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie


Zakończenie semestru w Szkole Policealnej planowane jest na 29 stycznia 2021r.

Konferencja klasyfikacyjna i promująca słuchaczy na semestr programowo wyższy planowana jest na 29 stycznia 2021 r.

Sesję egzaminacyjną ustala się od 20 do 29 stycznia 2021 r.


Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych

OPIEKUN MEDYCZNY - Odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów od dn. 19 paździenika 2020 r. w szkole na ul. Sobieskiego 8

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

   sekretariat ul. Sobieskiego 8 - (041) 3831195

 


REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Warunkiem ukończenia Szkoły Policealnej jest zaliczenie praktyki zawodowej. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie jej realizacji do 15 lutego 2021 roku. Proszę o kontakt w tej sprawie z opiekunem semestru.

NAUCZANIE ZDALNE W SZKOLE POLICEALNEJ

W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniu strefy czerwonej dla Powiatu Miechowskiego od 17 października 2020 roku nauka w Szkole Policealnej będzie prowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyjątkiem zajęć praktycznych. Proszę o kontakt z opiekunem semestru i nauczycielami uczącymi.

Dyrektor Szkoły
Marzena Samborska


Apel do absolwentów Szkoły Policealnej
w zawodzie opiekun medyczny w ZS Nr 1 w Miechowie !

W imieniu Starosty Powiatu Miechowskiego, Dyrekcji miechowskich instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi i własnym zwracam się do absolwentów Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie kształcącej w zawodzie opiekun medyczny o podjęcie zadań opiekuńczych w instytucjach miechowskich sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

W sprawie omówienia warunków zatrudnienia podajemy kontakt telefoniczny:

  • Hospicjum w Miechowie 41 383 10 38, s. Benedykta 608 676 624
  • Dom Pomocy Społecznej ,,Betania” w Miechowie, tel.:41 383 30 40

                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                           Marzena Samborska


Opiekunowie semestru - kontakt 


 


DLA SŁUCHACZY

plany zajęć, terminy i formy egzaminów, kalendarz maturalny, kalendarz egzaminów zawodowych


 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 


 REKRUTACJA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Regulamin rekrutacji - (pobierz)            

Wniosek - (pobierz)

 


Z ŻYCIA SZKÓŁ POLICEALNYCH