logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża


loogo

malopolskalogo

 

W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie realizowany jet projekt

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typ projektu: Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych

Całkowity koszt projektu: 2 827 575,16 zł

Kwota dofinansowania: 2 544 817,63 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 maja 2017r.

Okres realizacji: 2017 – 2019

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienia uczennic oraz uczniów branży administracyjno-usługowej jako wiodącej oraz pozostałych branż jako wspomagających, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe:

 1. Uczniowie/uczennice szkół (staże, kursy, szkolenia)
 2. Nauczyciele (studia podyplomowe, kursy, doradztwo)
 3. Uczniowie szkół gimnazjalnych (doradztwo zawodowe)

Formy wsparcia:

 1. kursy i szkolenia w formach pozaszkolnych
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 3. stypendia dla uczniów zdolnych
 4. doradztwo zawodowe
 5. staże i praktyki u pracodawców
 6. doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
 7. adaptacja pomieszczeń
 8. rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, kursy, doradztwo)

Podstawowe rezultaty projektu:

 1. utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych,
 2. udział uczniów/uczennic w pozaszkolnych formach kształcenia – ok. 600 osób
 3. uzyskane kwalifikacje/certyfikaty przez uczniów – ok. 250 osób
 4. odbyte staże i praktyki u pracodawców - ok. 150 osób
 5. wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli – 11 osób
 6. doposażenie dwóch szkół kształcenia zawodowego