logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

 Szkoły bezpłatne ! Zapraszamy! 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Szkoła umożliwia zdobycie średniego wykształcenia i matury.

  Perspektywy zawodowe - praca
  absolwent może kontynuować dalszą naukę w szkole policealnej lub na wybranym przez siebie kierunku studiów wyższych. Ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ubiegać się o tytuł mistrza lub podjąć pracę.

 

SZKOŁY POLICEALNE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH
 •     TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH   - 2-letnia  NOWOŚĆ !kosmetyczka
                                          Zapraszamy również OSOBY PEŁNOLETNIE na
               KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodzie technik usług kosmetycznych

                                                Kursy trwają tylko 1 rok !

  •         Wykonywanie zabiegów kosmetyki twarzy
  •         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  - 2-letnia 
  Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej. 
 • Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako: główny księgowy, specjalista w dziale księgowości, specjalista ds. controlingu, pracownik różnych szczebli w urzędach państwowych, doradca podatkowy, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, specjalista ds. kosztów, specjalista ds. należności.

 • TECHNIK ADMINISTRACJI   - 2-letnia 
  Kształcenia w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych itp.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie: w administracji rządowej; w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy.

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA   - 2-letnia - NOWY KIERUNEK !

  Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych.

 

 


 • Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca daje wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych: określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka, planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę, prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka, kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków, kształtowania aktywności i samodzielności dziecka, obserwowania stanu zdrowia dziecka, współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w:
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka

 

ZAWODY MEDYCZNE

DSC06153

 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2 letnia
  Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Szkoła przygotowuje do pracy w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie i wszystkich instytucjach opiekuńczych - nie tylko w Polsce a także w krajach Unii Europejskiej.

 

 • OPIEKUN MEDYCZNY - roczna
  Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny przygotowuje Cię do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielne o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej w podtrzymywaniu aktywności społecznej, do zwiększania samodzielności życiowej, wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych, popularyzowanie zachowań zdrowotnych w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej itp.
  Perspektywy zawodowe - praca
  Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę: jako asystent pielęgniarki w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, jako opiekun
  medyczny w placówkach pomocy społecznej i mieszkaniach prywatnych

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA roczna
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań: przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza - dentysty, asystowanie lekarzowi dentyście, prowadzenie dokumentacji i dokonywanie czynności administracyjnych, komunikowanie się z pacjentem.

ˇ Perspektywy zawodowe - praca
Absolwent może podjąć pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, oddziałach chirurgii szczękowej.

 

 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA   - NOWOŚĆ !

 

TECHNIK MASAŻYSTA - NOWY KIERUNEK !

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego.

Perspektywy zawodowe - praca
Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriachprzychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, domach opieki społecznej

 

  DSC06154

 

 

 

 


 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

w zawodzie:

 

 • TECHNIK EKONOMISTA:

- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

- Prowadzenie rachunkowości.

  

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

 • TECHNIK HANDLOWIEC:

- Prowadzenie sprzedaży,

- Prowadzenie działalności handlowej.

 

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

- Sporządzanie potraw i napojów,

- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Nauka w szkole jest bezpłatna!

ZAPRASZAMY !