logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Licznik odwiedziń
359302
Dziś186
Wczoraj442
Ten tydzień628
Ten miesiąc10211
Wszystkie359302
luty 2015
npwścps
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

uniafundusz

Erasmus1      rolaperasmus

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

  

REKRUTACJA
w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie
na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  na rok szkolny 2018/2019:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 kwietnia 2018 r.

do 11 czerwca 2018 r.

od 11 lipca 2018 r.
do 18 lipca  2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie Oświaty.

od 24 kwietnia 2018 r.

do 27 czerwca 2018 r.

od 11 lipca 2018 r.

do 27 lipca2018 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

nie dotyczy
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 czerwca 2018r. godz. 12.00

30 lipca2018 r.

 godz. 12.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 3 lipca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

6.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

§ oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 2 – uzupełnienie wniosku)

§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

do 9 lipca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2018 r.

godz. 12.00

22sierpnia 2018 r.

godz. 12.00

8. Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły czteroletniego technikum i branżowej szkole I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole. 11     lipca 2018 r. 23 sierpnia 2018 r.

   Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ul. Racławickiej 23 w godzinach pracy sekretariatu, w terminach określonych w tabeli powyżej.

Kandydat starający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie zobowiązany jest złożyć:

  •     wniosek - może być złożony do nie więcej niż 3 publicznych szkół dla młodzieży,
  •     dwie fotografie,
  •     kartę zdrowia i kartę szczepień,
  •    zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  •     umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia pracowników młodocianych,
  •    w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia - potwierdzona opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
  •   zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karta informacyjna.
Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole !