logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

 12 października br. odbył się konkurs „Ekonomik – wczoraj i dziś”, którego celem jest krzewienie wiedzy o historii i tradycjach szkoły, zwrócenie uwagi na jej ważne miejsce w życiu społeczności lokalnej dawniej i obecnie, kształtowanie dumy z dziedzictwa kulturowego i osiągnięć, rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów oraz wyłanianie talentów. Adresatami konkursu byli uczniowie klas pierwszych. W tym roku szkolnym czołowe miejsca zajęły uczennice z klasy I P: I miejsce – Wiktoria Górnik II miejsce – Gabriela Sakłak III miejsce – Natalia Gulińska.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych

 

Apel do absolwentów Szkoły Policealnej
w zawodzie opiekun medyczny
w ZS Nr 1 w Miechowie !

W imieniu Starosty Powiatu Miechowskiego, Dyrekcji miechowskich instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi i własnym zwracam się do absolwentów Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie kształcącej w zawodzie opiekun medyczny o podjęcie zadań opiekuńczych w instytucjach miechowskich sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł,
lecz z dokonań uczniów”

                                                                                                 Hugo Steinhaus

mue   uelogoPierwsze zajęcia w ramach projektu Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny odbyły się 12 września 2020 r. w formie e-learningowej. Pozostałe zajęcia będą realizowane dwa razy w miesiącu i potrwają do czerwca 2021 roku. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 38 uczniów kształcących w zawodzie technik ekonomista.